II Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich 21-22 marca 2024, Warszawa

W dniach 21-22 marca 2024 w Politechnice Warszawskiej, budynku Rektorska 4 miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich zorganizowana przez Szkołę Doktorską PW pod patronatem Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich. Wśród ponad 125 uczestników byli przedstawiciele 70 (44% ogółu w Polsce) szkół doktorskich kształcących 11325 (65% ogółu) doktorantów.

Gośćmi honorowymi byli:

  • dr hab. Maciej Gdula - Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Władze Rektorskie reprezentował prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki

Obrady toczyły się w 6. sesjach tematycznych:

  • Ewaluacja szkół doktorskich
  • Rekrutacja do szkoły doktorskiej
  • Program kształcenia
  • Umiędzynarodowienie szkół doktorskich
  • Opieka promotorska
  • Współpraca z samorządem doktorantów

W czasie obrad uczestnicy dyskutowali o problemach i wyzwaniach stojących przed szkołami doktorskimi w Polsce, głównie w aspekcie ruszającej niebawem ewaluacji.